23 Φεβρουαρίου 2011

MAZZY STAR
Into Dust
(John O'Callaghan Deep Dream Remix)

Πόσο τα σπάει αυτό το remix!
Και για να μην παραπονιέστε, ακολουθεί και το original!Mazzy Star
Into Dust
Release: 2009

Still falling
Breathless and on again
Inside today
Beside me today
A round broken in two
'til your eyes shed into dust
Like two strangers turning into dust
'til my hand shook the way I fear

I could possibly be fading
Or have something more to gain
I could feel myself growing colder
I could feel myself under your face
Under...your face

It was you
breathless and torn
I could feel my eyes turning into dust
And two strangers turning into dust
Turning into dust.