13 Φεβρουαρίου 2011

KELIS
Trick Me

Αφιερώστε το εκεί που ταιριάζει καλύτερα!
Αν και θα μπορούσα το βάλω αύριο λόγω Αγ. Βαλεντίνου,
αλλά κάτι θα σκεφτώ και γι' αυτή τη μέρα!


Kelis
Trick Me
Release: 2004

Said I've paid my dues for all that i've done
And I showed you that I love you more than once
Theres nothing left there to decide
Said you might trick me once
I won't let you trick me twice
Freedom to us has alwayz been a trick
Freedom to u has alwayz been who ever landed on your dick
Seen it in your one to many times
Said you might trick me once
I won't let you trick me twice no

Might trick me once
I won't let you trick me twice
Might trick me once
I won't let you trick me twice no
Might trick me once
I won't let you trick me twice
No I won't let you trick me twice

Those days are old and overdone
And it's only cause i'm not with you that you make me number one
Though I may love you
It hurts me deep inside Oh
Now you no longer have to hide

I used to be down with the late night hit
Started gettin' heavy when I really wasn't ready
Used my class to get in my mind
So I fell for your lies like all the time
I thought you were the shit to be playin around
Call the police theres a mad girl in town
Could'nt get even here without a sound
It's not how I wanna get down Yeah You

Might trick me once
I won't let you trick me twice
Might trick me once
I won't let you trick me twice no
Might trick me once
I won't let you trick me twice
No I won't let you trick me twice
No I won't let you trick me twice

And I've paid all my dues for what i've done
And I showed you that I love you more than once
Theres nothing left there to decide
Ooh Trick me I won't let your trick me twice
You might trick me once
No I won't let me trick you twice no
You might trick me once
No I won't let me trick you twice