11 Ιουνίου 2011

ANE BRUN
To Let Myself Go


Ane Brun
To Let Myself Go
Release: 2009

To let myself go
To let myself flow
Is the only way of beeing
There´s no use telling me
There´s no use taking a step back
A step back for me