6 Απριλίου 2011

OTHERVIEW
So Long

Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν υπάρχουν οι στίχοι στο διαδίκτυο..
τόσο πολύ βαριούνται να τους περάσουν;


OtherView
So Long
Release: 2010